Education

 • 51education —   A o palapala, ho ona auao.   See Board of Education, Department of Education.    ♦ To seek education, imi na auao …

  English-Hawaiian dictionary

 • 52education — noun [ˌɛdʒʊˈkeɪʃn/, [ˌɛdjʊˈkeɪʃn/ a) The process or art of imparting knowledge, skill and judgment A good teacher is essential for a good education b) Facts, skills and ideas that have been learned, either formally or …

  Wiktionary

 • 53education — noun 1) the education of young children Syn: teaching, schooling, tuition, tutoring, instruction, coaching, training, tutelage, guidance; indoctrination, inculcation, enlightenment; formal edification 2) a woman of some education …

  Thesaurus of popular words

 • 54education — noun 1) the education of young children Syn: teaching, schooling, tuition, tutoring, instruction, coaching, training, guidance, enlightenment 2) a woman of some education Syn: learning …

  Synonyms and antonyms dictionary

 • 55education — /ɛdʒəˈkeɪʃən / (say ejuh kayshuhn) noun 1. the act or process of educating; the imparting or acquisition of knowledge, skill, etc.; systematic instruction or training. 2. the result produced by instruction, training, or study. 3. the field of… …

 • 56education — išsilavinimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Tam tikra asmens branda, pasireiškianti asmens kompetencijos, žinių, mokėjimo, įgūdžių ir vertybinių nuostatų turėjimu. atitikmenys: angl. education pranc. éducation, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 57éducation — išsilavinimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Tam tikra asmens branda, pasireiškianti asmens kompetencijos, žinių, mokėjimo, įgūdžių ir vertybinių nuostatų turėjimu. atitikmenys: angl. education pranc. éducation, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 58education — lavinimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Fizinių ar dvasinių savybių ugdymas. atitikmenys: angl. education pranc. éducation, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 59éducation — lavinimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Fizinių ar dvasinių savybių ugdymas. atitikmenys: angl. education pranc. éducation, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 60education — ugdymas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Veikla, kurios tikslas visokeriopai tobulinti asmenį, lavinti jo intelektinius gebėjimus, gausinti žinias, suteikti kompetenciją, t. y. siekti, kad jis normaliai jaustųsi visuomenėje,… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas